logo sidearea

To coś więcej niż projekt. To więcej niż zrealizowana kreatywna wizja.

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Top
m

Gwarancja

  |  Gwarancja

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I WARUNKI GWARANCJI ZAKUPIONYCH MEBLI

– Meble są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.
(Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60% oraz temperaturze od 15`C do 25`C)

– Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony pochłaniacz.

– Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

– Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą.

– Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.

– Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.

– Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

– Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatka.

– Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.

– Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.

– Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniu drzwi meblowych.

– Nie przeciążać szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji. Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: prow. rolkowa, kulkowa oraz prow. metabox max. 10 kg, prow. tandembox i MB max. 30 kg.

– Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady.

– Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki (np. za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np. otwieranie przy wysokiej temp. przez zbyt długi okres czasu), lub innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble kuchenne.

– Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania.

– Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej- należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę, gdyż może to spowodować odbarwienie a nawet zniszczenie powierzchni.

– Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego strukturę.

– Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, zamontowanych zlewozmywaków i płyt grzewczych, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką,. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu, oraz aby nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.

– Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej, niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkownika.

– Nie należy trzaskać, używać dużej siły przy otwieraniu i zamykaniu frontów oszklonych

– Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były dokręcone.

– W przypadku elementów wysoko połyskowych:
* przez okres 1 tygodnia od ściągnięcia folii ochronnej, następuje utwardzenie powierzchni i powinno się w tym okresie uniknąć przecierania elementów, gdyż powierzchnia jest wtedy szczególnie wrażliwa na zadrapania, (min.48h),
*środki czyszczące nie powinny zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w proszkach i różnego rodzaju mleczkach czyszczących, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym samym zmienić stopień połysku powierzchni,
* środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np. chlorany, nadborany, wybielacze), oraz silnych alkaliów (koncentrat amoniaku, wodorotlenku sodu),

– Plamy, których nie można usunąć za pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczonym alkoholem, lub środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol, po wcześniejszym teście przeprowadzonym w niewidocznym miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć powierzchnię szmatką.

– Nie wolno stosować stężonego alkoholu.

– W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w powyższej instrukcji należy skontaktować się z producentem.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

– Reklamacji podlegają wady materiałów oraz wady powstałe w procesie produkcji pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w powyższej instrukcji w okresie (łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią) 24 miesięcy dla klientów indywidualnych (sprzedaż konsumencka nie związana z działalnością gospodarczą),12 miesięcy dla klientów komercyjnych (firm).

– Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

– W przypadku braku zasadności reklamacji producent ma prawo obciążyć odbiorcę poniesionymi kosztami.

– Reklamacje i zastrzeżenia będą przyjmowane wyłącznie od osób lub firm, które zakupiły od nas towar.

– Firma WEKO zastrzega sobie prawo do wykonania uznanej reklamacji w terminie odpowiednio dłuższym niż ustawowy od dnia zgłoszenia reklamacyjnego z przyczyn technologicznych, oraz zależnych od miejsca zamieszkania klienta. (jednakże dokładamy wszelkich starań, aby takie sytuacje załatwiać możliwie jak najszybciej).

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ

– Meble zakupione z ekspozycji- powystawowe.

– Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania mebli, niezgodnego z ich przeznaczeniem.

– Różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy.

– Wady i uszkodzenia o których Klient został poinformowany i w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

– Uszkodzenia, gdy nastąpiło skurczenie się i odklejenie folii na krawędziach frontów będące następstwem niewłaściwego użytkowania urządzeń emitujących ciepło.

– Uszkodzenia mechaniczne frontów i blatów typu rysy , obicia elementów, wgniecenia.

– Elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci (rozpęczniona płyta, wybrzuszenia)- dotyczy w szczególności blatów, które nie są wodoodporne!

– Pęknięcia, uszkodzenia lub odbarwienia wszelakiego rodzaju płyty, blatu, laminatu bądź szkła montowanego jako wypełnienie na ścianę pomiędzy szafki zamiast płytek ceramicznych. Wykonywane ono jest wyłącznie na życzenie i odpowiedzialność klienta.

– Podświetlenie, gdyż jest to element eksploatacyjny.

– Zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobu.( np. zmiany barwy drewna lub połyskowości lakieru).

– Rysunek słoi i odcieni, (nie przechodzący rysunek usłojenia pomiędzy formatkami oraz poszczególnymi frontami).

– Różnice w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna – walory estetyczne materiału drewnianego powodują, iż każdy front jest niepowtarzalny i oryginalny o takich cechach jak; cętki, usłojenie czy niewielkie zdrowe sęki.

– Stopniowa zmiana koloru forniru, drewna, lakieru, laminatu jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku działania promieni słonecznych.

– Usługi serwisowe polegające na prostych czynnościach regulacyjnych, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie. (np. regulacja zawiasów, prowadnic, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.).

– Usterki nieistotne dla użytkowania i całkowicie niewidoczne po ich zamontowaniu.

– Wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Producenta standardu zaprezentowanego w ekspozycjach.

– Jeżeli klient uniemożliwi dokonania oględzin lub napraw, Producent uważa, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

– Ze względu na specyfikację procesu technologicznego dopuszczalne jest na wyrobach wystąpienie na powierzchni 1m2 produktu w ilości 3szt. nie przekraczających 2mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień, mikropęknięć.

– Szkody powstałe w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu mebli lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie).Firma WEKO nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z powyższą informacją techniczno-handlową. Jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Firma WEKO gwarantuje, iż użyty materiał, akcesoria jak i zastosowania oraz technologia zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionych mebli przez długi okres czasu pod warunkiem zastosowania się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.


Będąc pełnym wiary, iż produkowane przez nas wyroby są najwyższej jakości, życzymy Państwu
długoletniej satysfakcji zadowolenia z naszych mebli.
www.mebleweko.pl